Contact VA 110 klej cyjanoakrylanowy

  • 12052030-51    |    VPE: 1
  • 4024596053086
    • Do aplikacji specjalnych, średnia lepkość, normalne utwardzanie, atest NSF

:

WEICON Contact VA 110 atest na kontakt z wodą pitną- NSF zgodny z ANSI Standard 61. W związku z tym spełnia normy dopuszczające do stosowania w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym a także w wytwórstwie

zabawek, biżuterii oraz przedmiotów użytkowych. Dzięki swojej formule i posiadanej certyfikacji NSF, VA 110 istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane