Contact VA 2500 klej cyjanoakrylanowy
Contact VA 2500 klej cyjanoakrylanowy
Contact VA 2500 klej cyjanoakrylanowy Einkleben von EPDM-Profilen in Aluschienen

Contact VA 2500 klej cyjanoakrylanowy

  • 12550030-51    |    VPE: 1
  • 4024596056827
    • Do aplikacji specjalnych, odporność na wysokie temperatury, wysoka lepkość, powolne utwardzanie, rezydualna elastyczność, odporność na udar i oddzieranie

:

WEICON Contact VA 2500 HT jest klejem półpłynnym i odpornym na temperatury pomiędzy -50°C a +140°C. Utwardza się długo uzyskując w efekcie rezydualną elastyczność i wysoką odporność udarową, jest także niewrażliwy na długotrwały wpływ wilgoci. Dzięki tym właściwościom VA 2500 HT jest szczególnie zalecany do zmiennych warunków klimatycznych. Przeznaczony jest do łączenia materiałów z tworzyw, gumy oraz połączeń metal/ tworzywo.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane