Contact GEL
Contact GEL
Contact GEL Verkleben von Holzbilderrahmen
Contact GEL

Contact GEL

  • 12500130-51    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • Do aplikacji specjalnych, pasta (tiksotropowa), bardzo wolne utwardzanie możliwość dokładnego pozycjonowania

:

WEICON Contact GEL posiada konsystencją pasty (60000-90000 mPa.s) i utwardza się bardzo wolno. Czas utwardzania można skrócić za pomocą WEICON Activator Spray. Przeznaczony jest do powierzchni bardzo chłonnych i porowatych, większych szczelin i powierzchni pionowych a także umożliwia dokładne pozycjonowanie elementów łączonych. Może być stosowany na większości materiałów w aplikacjach przemysłowych oraz modelarstwie.

Uwaga
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane