Mould Release Agent

Mould Release Agent

  • 11450400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040826
    • Bezsilikonowy preparat antyadhezyjny
400 ml
Mould Release Agent jest bezsilikonowym środkiem antyadhezyjnym. Dzięki specjalnej formule i zastosowaniu wysokiej czystości składników wykazuje świetne właściwości poślizgowe i zapobiega zlepianiu się tworzyw sztucznych, form, metali i narzędzi. WEICON Mould Release Agent może byś stosowany do rozdzielania materiałów przy produkcji tworzyw sztucznych, przy wtryskiwaniu, tłoczeniu i odlewaniu próżniowym.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane