Wax P 500

  • 10604500    |    VPE: 1
  • 4024596025878
    • Do powierzchni chłonnych i/lub porowatych

:

Wax P 500 jest preparatem uwalniającym na bazie wosku

przeznaczonym do żywic epoksydowych i poliuretanów. Jest szczególnie zalecany w przypadku powierzchni szorstkich i porowatych.

Niebezpieczeństwo
H228 - Substancja stała łatwopalna.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane