Smoothing Agent

  • 13559500    |    VPE: 1
  • 4024596045562
    • Prosty sposób wygładzania spoin uszczelniaczy

:

Smoothing Agent jest przezroczystą mieszaniną niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Umożliwia czyste i łatwe wygładzanie spoin jeszcze przed rozpoczęciem formowania naskórka

wszystkich klejów i uszczelniaczy WEICONsilikonów, MS polimerów, poliuretanów itp.

Uwaga
H319 - Działa drażniąco na oczy.

Ostatnio oglądane