Contact Primer do poliolefin

  • 12450010-51    |    VPE: 1
  • 4024596067281
    • Obróbka wstępna przed klejeniem poliolefin klejami WEICON Contact cyjanoakrylowmi

:

Jest wiele tworzyw, których bez przygotowania wstępnego nie można trwale połączyć lub jest to możliwe pod pewnymi warunkami. Stosując WEICON Contact Primer struktura ich powierzchni ulega zmianie umożliwiającej wykonanie

klejenia. W ten sposób można połączyć np. polietylen (PE) i polipropylen (PP) zaliczające się do grupy poliolefin, które to są tworzywami trudno sklejalnymi.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane