Primer E 500

Primer E 500

  • 13558025    |    VPE: 1
  • 4024596039004
    • Do gruntowania metalicznych powierzchni

:

Zalecany szczególnie przy stosowaniu silikonów- gruntuje powierzchnie niechłonne, takie jak aluminium, stal nierdzewna, mosiądz, miedź, cynk, blacha cynowana, szkliwo, ceramika, szkło jak i wiele tworzyw- ABS, twarde PVC, poliamid, GFC itp.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lu

Ostatnio oglądane