Primer M 100

Primer M 100

  • 13550125    |    VPE: 1
  • 4024596024727
    • Do gruntowania powirzchni nie chłonnych

:

Do gruntowania metalicznych powierzchni nie absorbujących (aluminium, stal, stal nierdzewna, mosiądz, miedź, cynk, cyna), tworzyw (ABS, twarde PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), powierzchni

lakierowanych, emalii, ceramiki i szkła.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane