Primer M 100

Primer M 100

  • 13550125    |    VPE: 1
  • 4024596024727
    • Do gruntowania powirzchni nie chłonnych
250 ml

Do gruntowania metalicznych powierzchni nie absorbujących (aluminium, stal, stal nierdzewna, mosiądz, miedź, cynk, cyna), tworzyw (ABS, twarde PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), powierzchni

lakierowanych, emalii, ceramiki i szkła.

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane