WEICON Casting Resin MS 1000
WEICON Casting Resin MS 1000
WEICON Casting Resin MS 1000 Vergießen eines Geländer-Rohres im Innenbereich

WEICON Casting Resin MS 1000

  • 10520010    |    VPE: 1
  • 4024596003371
    • Płynny, bez wypełnienia, niska lepkość

:

WEICON MS 1000 Casting Resin nadaje się do szerokiego zakresu aplikacji, takich jak odlewanie komponentów mechanicznych i elektrycznych, może też być mieszany z wieloma rodzajami wypełniaczy (w postaci proszku, włókien czy tkanin) w celu uzyskanie wysoko wypełnionego kompozytu. WEICON MS 1000 Casting Resin znajduje zastosowanie w sektorze inżynierii elektrycznej, przy budowie maszyn oraz urządzeń i w wielu innych aplikacjach.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane