WEICON CBC

  • 10110030    |    VPE: 1
  • 4024596067113
    • Odporny na wibracje, udar i złamanie

:

WEICON CBC Specjalny system epoksydowy umożliwiający posadowienie i osiowanie urządzeń wymagających dokładnego pozycjonowania. Zastępuje mocowania mechaniczne, płyty stalowe i zapewnia bezpośredni kontakt z płytą fundamentową. WEICIN CBC posiada niską lepkość, dzięki czemu łatwo rozprowadza się i samoczynnie poziomuje. Krótki czas otwarty (30min) i praktycznie bezskurczowe utwardzanie zapewniają trwałą i wysoką stabilność przy jednoczesnej odporności na starzenie. System żywic epoksydowych szczególnie bardzo dobrze łączy się z metalami i betonem. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie, wibracje, temperatury jak i chemikalia- oleje i paliwa. Dzięki niezwykle niskiemu skurczowi maszyny i instalacje po wylaniu WEICON CBC zachowują stałą współosiowość.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powoduj�

Ostatnio oglądane