Citrus Cleaner

  • 11217400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040758
    • Zmywacz i odtłuszczacz na bazie wyciągu z cytrusów
400 ml

WEICON Cytrusowy Cleaner jest zmywaczem opartym na naturalnych ekstraktach cytrusowych. Polecany jest do czyszczenia maszyn i urządzeń, w tym mechanizmów precyzyjnych. Szybko i efektywnie, ale jednocześnie delikatnie,

usuwa zabrudzenia takie jak oleje i smary, żywice oraz smołę, ślady z gumy i resztki gumowych uszczelek, napisy wykonane ołówkiem czy markerem, pozostałości etykiet i taśm samoprzylepnych czy świeże silikony i pianki poliuretanowe. Efekt czyszczący produkt zawdzięcza specjalnej kombinacji substancji aktywnych o neutralnym pH. WEICON Cytrusowy Cleaner usuwa zabrudzenia z metali, tworzyw, szkła, ceramiki i materiałów malowanych i powlekanych*. Znajduje zastosowanie w przemyśle i handlu, przy produkcji okien, w instytucjach publicznych i środkach transportu, firmach budowlanych oraz pracach domowych i hobby. *należy uprzednio sprawdzić kompatybilność materiałów w miejscu niewidocznym

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczu

Ostatnio oglądane