Sealant and Adhesive Remover

Sealant and Adhesive Remover

  • 11202400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040642
    • Usuwa resztki utwardzonych klejów i uszczelniaczy
400 ml
WEICON Sealant and Adhesive Remover szybko i skutecznie usuwa resztki uszczelek, pozostałości zaschniętych uszczelniaczy, klejów oraz olejów, smarów, lakierów i farb. Może być stosowany na powierzchniach z metalu, drewna, szkła, ceramiki, PE, PPtakże na powierzchniach pionowych. Nie powinien być stosowany na powierzchniach z PVC, tkaninach ani linoleum. Sealant and Adhesive Remover usuwa resztki wszelkiego rodzaju uszczelniaczy na głowicach cylindrów, misach olejowych, pompach wodnych, układach wydechowych, pokrywach zaworów, kołnierzach przekładniowych, zmywa nagar olejowy, farby, lakiery, oleje, żywice, smary, smołę, smary i środki antyadhezyjne oraz kleje wszelkiego rodzaju, także utwardzone kleje cyjanoakrylanowe i anaerobowe.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostatnio oglądane