Citrus Cleaner

  • 15210005    |    VPE: 1
  • 4024596032944
    • Zmywacz i odtłuszczacz na bazie wyciągu z cytrusów

:

WEICON Citrus Cleaner jest zmywaczem opartym na naturalnych ekstraktach cytrusowych. Polecany jest do czyszczenia maszyn i urządzeń, w tym mechanizmów precyzyjnych. Szybko i efektywnie, ale jednocześnie delikatnie usuwa zabrudzenia takie jak oleje i smary, żywice oraz smołę, ślady z gumy i resztki gumowych uszczelek, napisy wykonane ołówkiem czy markerem, pozostałości etykiet i taśm samoprzylepnych czy świeże silikony i pianki poliuretanowe.

Efekt czyszczący produkt zawdzięcza specjalnej kombinacji substancji aktywnych o neutralnym pH. Citrus Cleaner usuwa zabrudzenia z metali, tworzyw, szkła, ceramiki i materiałów malowanych i powlekanych. Znajduje zastosowanie w przemyśle i handlu, przy produkcji okien, w instytucjach publicznych i środkach transportu, firmach budowlanych oraz pracach domowych i hobby

Niebezpieczeństwo
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toks

Ostatnio oglądane