WEICON SF żywica epoksydowa
WEICON SF żywica epoksydowa
WEICON SF żywica epoksydowa Reparatur einer Leckage an einer Wasserleitung

WEICON SF żywica epoksydowa

  • 10250005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077181
    • Pasta, wypełnienie stał, certyfikat DNV GL, czas otwarty 5 minut

:

WEICON SF jest szczególnie zalecany do szybkich napraw i remontów cieknących rurociągów, obudów, przekładni, kotwic i wytwarzania elementów chwytnych. Produkt może być stosowany przy budowie maszyn, wytwarzaniu narzędzi, modeli i form, w sektorze morskim oraz wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Uwaga
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane