WEICON ST
WEICON ST
WEICON ST Lunkerstellen reparieren bei einem 70 Jahre altem Keilschieber

WEICON ST

  • 10410005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077242
    • Tiksotropowy, może być nakładany szpachlą, wypełnienie: stal, niekorodujący

:

WEICON ST przeznaczony jest do różnorakich napraw i prac serwisowych na elementach ze stali nierdzewnej, takich jak zbiorniki, rurociągi, kontenery, flansze. WEICON ST ma zastosowanie w przemyśle chemicznym, nawigacji wodnej morskiej i śródlądowej, systemach wodociągowych i ściekowych, przemyśle papierniczym i wielu innych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane