Copper Spray
Copper Spray Dach einer orthodoxen Kirche in Rumänien

Copper Spray

  • 11101400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040550
    • Wysokojakościowa powłoka z miedzi
400 ml
WEICON Copper Spray jest wysokojakościową powłoką miedzianą o dużej odporności pogodowej i silnym przyleganiu do powierzchni. Wysoka zawartość miedzi sprawia, że jest bardzo skuteczną powłoką nieżelazną do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Z powodzeniem może być też stosowana do prac renowacyjnych na różnych powierzchniach metalowych. Copper Spray przeznaczona jest do aplikacjach na takich elementach jak wszelkie wyroby z żelaza, parapety, rynny dachowe i rury zewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, skrzynki pocztowe oraz w rzemiośle i pracach dekoracyjnych

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodu

Ostatnio oglądane