Brass Spray

  • 11102400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040567
    • Wysokojakościowa powłoka z mosiądzu
400 ml

WEICON Brass Spray to odporny na warunki pogodowe spray metaliczny z wysoką zawartością mosiądzu. Zapewnia solidną ochroną antykorozyjną i przeznaczony jest do ochrony oraz poprawy wyglądu powierzchni różnego rodzaju

materiałów. Brass Spray może być wykorzystywany w aplikacjach takich jak prace renowacyjne i dekoracyjne (np. ramy obrazów), rzemiosło i hobby, a także poprawki miejscowe po obróbce spawalniczej i mechanicznej

na powierzchniach chromianowanych na żółto.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodu

Ostatnio oglądane