WEICON WR2
WEICON WR2
WEICON WR2 Reparatur eines Haarrisses an einem Pumpengehäuse

WEICON WR2

  • 10350005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077211
    • Pasta |wypełnienie mineralne |odporność na zużycie i ścieranie| wysoka odporność na abrazję

:

WEICON WR2 szczególnie nadaje się do aplikacji, gdzie obróbka komponentów odlewniczych jest niemożliwa, takich jak naprawy przenośników, prowadnic i ślizgów. Może też być stosowany jako

zabezpieczenie przed zużyciem na powierzchniach metalowych wysoce narażonych na abrazję i erozję oraz jako podkład pod końcową powłokę WEICON Ceramic BL. WR2 może być wykorzystywany przy produkcji maszyn i urządzeń oraz w wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane