PTFE-Spray

  • 11300400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040789
    • Suchy smar, świetne właściwości poślizgowe
400 ml

WEICON PTFE-Spray jest bezolejowym, suchym smarem na bazie P T F E posiadającym świetne właściwości poślizgowe. Przylega do wszelkich powierzchni metalowych, drewnianych i wykonanych z tworzyw. Wysoka zawartość

PTFE zmniejsza współczynnik tarcia, zaś sama powłoka smaru nie przyjmuje pyłu, brudu ani wody, jest odporna na smary, oleje jak i wiele chemikaliów. PTFE Spray znajduje zastosowanie na ślizgach i prowadnicach, przenośnikach

taśmowych, rolkach transportowych, w mechanizmach okiennych, narzędziach tnących i urządzeniach pakujących. Może być tez stosowany jako trwały smar w łożyskach z tworzyw, jako wodoodporne zabezpieczenie na uszczelkach papierowych i korkowych, jako zamiennik silikonowych preparatów antyadhezyjnych oraz wszędzie tam, gdzie nie można stosować smarów na bazie olejów i mydeł.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując

Ostatnio oglądane