WEICON Ceramic W
WEICON Ceramic W
WEICON Ceramic W Verklebung von Aluminiumoxyd-Steinen

WEICON Ceramic W

  • 10460005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077327
    • Pasta, wypełnienie: mineralne, ekstremalnie odporny na zużycie ścierne

:

WEICON Ceramic W to wypełniona mineralnie pasta o wytrzymałości termicznej do +200°C (krótkotrwale do +260°C) i odporności na chemikalia. Zapewnia wysoką ochronę przed zużyciem ściernym i abrazją. WEICON Ceramic W nie spływa podczas aplikacji i może być nakładany szpachlą, na powierzchniach pionowych a nawet stropowych. WEICON Ceramic W przeznaczony jest do wykładania i łączenia płytek z tlenku glinu przy produkcji młynów kruszących i rozdrabniających, do wykładania mocno obciążonych pomp, jako ochrona przed zużyciem łożysk ślizgowych, ślizgów, rur oraz

wszędzie tam, gdzie wymagany jest kompozyt o jasnej barwie. Produkt może być stosowany przy budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H411 - Działa toksycznie na organizmy

Ostatnio oglądane