WEICON UW żywica epoksydowa
WEICON UW żywica epoksydowa
WEICON UW żywica epoksydowa Reparaturen an Schleusentoren

WEICON UW żywica epoksydowa

  • 10440005-51    |    VPE: 1
  • 4024596077280
    • Pasta, wypełnienie: mineralne, utwardza się na mokrych powierzchniach i pod wodą

:

WEICON UW jest to dwuskładnikowy kompozyt szybkoschnący szczególnie zalecany do napraw i remontów rurociągów, pomp, zbiorników i kontenerów. Dzięki specjalnej recepturze umożliwia WEICON UW klejenie i przyczepność do różnych materiałów pod wodą. Produkt ten może być stosowany w całym sektorze morskim, w systemach kanalizacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wilgoć morze powodować problemy z przyczepnością.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane