Epoxy Resin Putty
Epoxy Resin Putty
Epoxy Resin Putty Aufbereitung einer Notanlauffläche in einer Pumpendichtung
Epoxy Resin Putty

Epoxy Resin Putty

  • 10500100-51    |    VPE: 1
  • 4024596077358
    • Uniwersalny kit naprawczy

:

WEICON Epoxy Resin Putty jest wypełnionym mineralnie kitem, odpornym na temperatury do +200°C. Przygotowuje się go w proporcji 1:1 i może być obrabiany maszynowo jak i malowany po utwardzeniu. WEICON Epoxy Resin Putty świetnie łączy się z metalami, drewnem,

szkłem, gumą, ceramiką, betonem i większością tworzyw. Jest odporny na benzyny, oleje, estry, słoną wodę oraz większość kwasów i zasad. WEICON Epoxy Resin Putty przeznaczony jest do uszczelniania rurociągów, zbiorników, do mocowania śrub i haków, napraw i renowacji odlewów, odbudowywania wałów, łożysk ślizgowych, pomp i obudów, także do napraw wadliwych gwintów, produkcji szablonów i modeli oraz napraw na powierzchniach z aluminium, metali lekkich i odlewach wtryskowych. WEICON Epoxy Resin Putty może być wykorzystywany przy produkcji maszyn i urządzeń, form i modeli oraz w wielu innych aplikacjach przemysłowych.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Ostatnio oglądane