WEICONLOCK® AN 306-48 mocowanie łożysk, wałów i tulei
WEICONLOCK® AN 306-48 mocowanie łożysk, wałów i tulei
WEICONLOCK® AN 306-48 mocowanie łożysk, wałów i tulei Einkleben einer Messinghülse in Aludruckguss
WEICONLOCK® AN 306-48 mocowanie łożysk, wałów i tulei

WEICONLOCK® AN 306-48 mocowanie łożysk, wałów i tulei

  • 30648150-51    |    VPE: 1
  • 4024596064013
    • średnia lepkość, wysoka wytrzymałość, trudno demontowalny

:

Mocowanie łożysk, wałów i tulei odporność na wysokie temperatury, atest do wody pitnej i BAM

Niebezpieczeństwo
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla

Ostatnio oglądane