Silicone-Fluid
Silicone-Fluid Reinigung und Pflege der Brüheinheit von Kaffeevollautomaten

Silicone-Fluid

  • 11351400-51    |    VPE: 1
  • 4024596040802
    • Specjalny środek smarny i poślizgowy do sektorów wrażliwych
400 ml
WEICON Silicone Fluid jest specjalnym, fizjologicznie nieszkodliwym, smarem i środkiem poślizgowym, posiadającym atest NSF H1 do sektora spożywczego, dzięki czemu znajduje zastosowanie w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. WEICON Silicone Fluid służy jako środek separujący, ochronny i pielęgnujący, może być stosowany na różnych powierzchniachmetalach, tworzywach, stali nierdzewnej i gumie. Silicone Fluid charakteryzuje się dobrą i trwałą jakością powierzchniową oraz odpornością na temperatury do +250°C. Specjalna formuła potwierdzona atestem NSF H1 sprawia, że Silicone Fluid może stanowić potencjalny wkład w poprawę bezpieczeństwa i higieny środowiska pracy.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane