WEICON WP żywica epoksydowa
WEICON WP żywica epoksydowa
WEICON WP żywica epoksydowa Transport guide rollers are protected against abrasion
WEICON WP żywica epoksydowa

WEICON WP żywica epoksydowa

  • 10490020    |    VPE: 1
  • 4024596031787
    • Pasta, wypełnienie: ceramiczne, ekstremalna odporność na abrazję i zużycie ścierne, wysoka wytrzymałość, rezydualna elastyczność, odporność na udar

:

WEICON WP przeznaczony jest do zabezpieczania mocno zużywających się powierzchni. Powłoka z WEICON WP zapewnia niezwykle wysoką odporność na abrazję i zużycie ścierne, jest także odporna na substancje chemiczne. Zapobiega utracie materiału, zastępują wcześniej stosowane stopy trudno ścieralne, okładziny ceramiczne, wykładziny gumowe jak również napawane powłoki metaliczne. WEICON WP może być stosowany do regeneracji zużytych powierzchni metalowych jak i jako powłoka zabezpieczająca przed zużyciem. Szczególnie wysoki poziom ochrony zapewnia na powierzchniach wycieranych poprzez cząstki uderzające bocznie.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Ostatnio oglądane