Urethane 90 SF

  • 10519005    |    VPE: 1
  • 4024596058814
    • szybko utwardzalny, samopoziomujący, nie kurzy się
0,55 kg
WEICON Urethane 90 SF jesto on wyjątkowo szybką utwardzanlą i samopoziomującą masą która przy utwardzaniu się wogule nie kurczy. Nadje się do precyzyjnych prac odlewniczych jak gruntowanie kotwy albo mocowania urządzenia laserowego.

Brak hasła ostrzegawczego. Niebezpieczeństwo
Resin
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddyc

Ostatnio oglądane