Industrial Cleaner

  • 11215500    |    VPE: 1
  • 4024596061180
    • Specjalny środek czyszczący o wysokiej wydajności
500 ml

WEICON Industrial Cleaner nadaje się do uniwersalnego zastosowania. Czyści, odtłuszcza i odparowuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości. Środek czyszczący usuwa tłuszcz, olej, sadzę oraz inne zabrudzenia i pozostałości. Szybko i

łatwo czyści wiele powierzchni, takich jak metale, szkło i wiele tworzyw sztucznych. Przemysłowe środki czyszczące można stosować w wielu różnych obszarach. Nadaje się nawet do wrażliwych powierzchni, takich jak tworzywa sztuczne, materiały gumowe lub elementy metalowe malowane proszkowo. Zmywacz działa z sprężonym gazem pędnym. Dlatego ma bardzo wysoką zawartość składnika aktywnego 95%. Oznacza to, że Industrial Cleaner jest bardzo ekonomiczny, to znaczy że jeden pojemnik obejmuje znacznie większą liczbę zastosowań.

Niebezpieczeństwo
H222, H229 - Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H411 - Działa toks

Ostatnio oglądane