WEICON GL

  • 10700005    |    VPE: 1
  • 4024596080129
    • płynny
    • wypełnienie mineralne, odporny na abrazję
    • odporność termiczna do +180°C (356°F)

:

System żywic epoksydowych WEICON GL ma wysoką odporność na ścieranie i służy jako ochrona przed zużyciem powierzchni narażonych na duże zużycie. Jest płynny, posiada dużą wytrzymałość adhezyjną, jest wypełniony mineralnie i odporny na chemikalia. System epoksydowy jest szczególnie zalecany do wykładania mocno obciążonych obudów pomp, jako zabezpieczenie przez zużyciem łożysk ślizgowych, lejów, zsypów i rur a także do napraw odlewów, zaworów i wirników dmuchaw.

Produkt może być stosowany w budowie maszyn, wytwarzaniu urządzeń i wielu innych aplikacjach przemysłowych.

WEICON GL doskonale nadaje się również do rozbudowy systemu w połączeniu z WEICON Ceramic BL. Różne kolory obu systemów ochrony przed zużyciem ułatwiają określenie stopnia zużycia podczas kontroli wizualnej.

Niebezpieczeństwo
Resin
H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodują

Ostatnio oglądane