Easy Mix P-PP Akrylowy klej strukturalny
Easy Mix P-PP Akrylowy klej strukturalny Verkleben von Garagentoröffnern aus PP

Easy Mix P-PP Akrylowy klej strukturalny

  • 10660045    |    VPE: 1
  • 4024596078966
    • szybki, wysoka wytrzymałość, kontrolowana wielkość szczeliny
45 ml
WEICON Easy-Mix PE-PP 45 dwuskładnikowy klej konstrukcyjny na baztie akrylanu metylu, przeznaczonym przede wszystkim do strukturalnego łączenia nisko energetycznych tworzyw, takich jak PE, PP i PTFE bez pomocy gruntowania podkładem.

Niebezpieczeństwo
Resin
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H360 - Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H341 - Po

Ostatnio oglądane