Belt Repair-Kit

Belt Repair-Kit

  • 10851005    |    VPE: 1
  • 4024596077594
    • Szybka obróbka bez użycia narzędzi
    • Elastyczny, odporny na udar, odporny na zużycie i ścieranie
    • Wysoka odporność na chemikalia i ciśnienie

:

WEICON Belt Repair-Kit jest to 2-składnikowy system na bazie poliuretanu, zapewnia szybkie naprawy i powlekanie powierzchni z gumy.

Charakteryzuje się wysoką prędkością utwardzania, wysoką elastycznością i odpornością na zużycie, jest odporny na uderzenia i ścieranie oraz ma szczególnie wysoką odporność na udar. Ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną nadaje się szczególnie do napraw elementów gumowych i metalowych, które są narażone na uderzenia, ścieranie, wibracje lub drgania.

Das Belt Repair-Kit charakteryzuje się prostą i szybką przetwarzalnością. System ten nadaje się do wielu zastosowań, takich jak naprawa i powlekanie taśm i przenośników, naprawa powłok gumowych, jako elastyczne zabezpieczenie przed zużyciem oraz do szybkiej naprawy zużytych powierzchni gumowych.

Oprócz systemu poliuretanowego w zestawie znajduje się Primer do wstępnej obróbki powierzchniowej oraz szpachelka do równomiernego rozprowadzania masy.

Oprócz klasycznego pakietu roboczego 500 g, który jest przetwarzany ręcznie, dostępny jest również podwójna kartusza 540 g do przetwarzania za pomocą pistoletu dozującego.

Niebezpieczeństwo
Resin
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Hardener
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Ostatnio oglądane