Anti-Seize Nickel

  • 26050045    |    VPE: 1
  • 4024596001384
    • Pasta montażowa do warunków ekstremalnych

:

Pasta opracowana z myślą o odporności na najtrudniejsze warunki pracy. Posiada wysoką przyczepność, nie przyjmuje wody, jest odporna na wodę słodką, słoną, gorącą oraz parę wodną. Wysoka zawartość niklu zapewnia ochronę przed korozją oraz agresywnymi substancjami zawartymi w rozcieńczonych kwasach, m.in. solnym, siarkowym i azotowym. Pasta Anti-Seize Nickel może być stosowana w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1 450°C.

Anti-Seize Nickel służy jako zabezpieczenie przed korozją oraz wysokojakościowy smar montażowy do mocno obciążonych statycznie i dynamicznie połączeń śrubowych a także innych podzespołów oraz wolnoobrotowych układów pracujących w wysokich temperaturach. Pasta chroni przed korozją, zacieraniem, zużyciem ściernym, efektem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi, tzw. zimnym spawaniem. Znajduje zastosowanie w uszczelnieniach, zaworach, połączeniach śrubowych, kołach przekładni, łożyskach, pasach transmisyjnych, szpilkach, narzędziach itp. Co

Niebezpieczeństwo
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Ostatnio oglądane