Easy Mix RK-7100 Akrylowy klej strukturalny
Easy Mix RK-7100 Akrylowy klej strukturalny
Easy Mix RK-7100 Akrylowy klej strukturalny Verklebung von Deckenverkleidungen in Strassenbahnen.

Easy Mix RK-7100 Akrylowy klej strukturalny

  • 10566050    |    VPE: 1
  • 4024596030643
    • Szybko utwardzalny, półpłynny, wysoka wytrzymałość, odporność na udar, rezydualna elastyczność

:

WEICON RK-7100 łączy wiele materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, metale lub ceramikę. Posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie, ścinanie i odrywanie. Jest szczególnie odpowiedni do połączeń strukturalnych, w których wymagane są połączenia o dużej wytrzymałości. Klej jest bardzo lepki i dlatego nadaje się również do obróbki na powierzchniach pionowych. RK-7100 może być stosowany uniwersalnie a take w technologii tworzyw sztucznych, w konstrukcji metalowej, w konstrukcji nadwozia i pojazdu, w inżynierii mechanicznej i elektrotechnice.

Niebezpieczeństwo
Resin
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 - Działa szkodliwie na organiz
Hardener
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Ostatnio oglądane